Energo LaR s.r.o.

Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel./fax: 494 534 076, e-mail: info@energolar.cz


Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče 10 až 900 kVAr
Kompenzační rozvaděče jsou určeny pro kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích NN, jsou vyráběny ve dvou provedení:
1. nástěnné - typ KM 1 s výkony od 10 - 180 kVAr
2. skříňové - typ KM 2 s výkony od 50 - 900 kVAr

Kompenzační oceloplechové rozvaděče nástěnné, typ - KM1:
 
 

a) kompenzační výkon 10 - 180 kVAr
b) základní rozměry 500x600x300 mm
  750x950x300 mm
  850x1050x300 mm
c) napěťová soustava 3 + PEN 400 V 50 Hz/TN C - S
d) jmenovitý proud max. 260 A
e) stupeň krytí IP 20/00 až IP 65/20
f) povrchová úprava vypalovací barva odstín RAL 7032, 7035
g) zkratová odolnost do 60 kA
h) normy ČSN EN 604 39


Kompenzační oceloplechové rozvaděče skříňové - typ KM2:
a) kompenzační výkon 50 - 900 kVAr
b) základní rozměry 600x2000x400 mm
  800x2000x600 mm
c) napěťová soustava 3 + PEN 400 V 50 Hz/TN C - S
d) jmenovitý proud max. 1300 A
e) stupeň krytí IP 20/00 až IP 65/20
f) povrchová úprava vypalovací barva odstín RAL 7032, 7035
g) zkratová odolnost do 90 kA
h) normy ČSN EN 604 39


Dále vyrábíme:
1) kompenzační rozvaděče s ochrannými tlumivkami
2) domovní rozvaděče
3) elektroměrové rozvaděče pro přímé i nepřímé měření
4) stavební přenosné rozvaděče
5) rozvaděče skříňové a rozvodny NN do 2500 A
6) rozvaděče pro venkovní trafostanice 

 Kompenzační rám
 


Rekonstrukce
Rekonstrukce a opravy kompenzačních rozvaděčů
V případě, že stávající kompenzační rozvaděč je zachovalý a vyhovuje současným platným technickým normám avšak:

1) obsahuje špatné stykače, které mají svařené hl. kontakty nebo už nefungují
2) obsahuje ekologicky závadné kondenzátory plněné delorem
3) obsahuje zastaralé regulátory RQ5 nebo WOR, které už nevyhovují současným nárokům energetiky na kompenzaci jalového výkonu
4) odběratel platí přirážku za nedostatečné vykompenzování odběru
5) odběratel platí přirážku za zpětnou dodávku jalové kapacitní energie do sítě ES
6) dochází k přetěžování kondenzátorů vyššími harmonickými
7) dochází k zvyšování odběru el. energie provozovatele

Do 14 dnů po uzavření smlouvy provádí fa Energo LaR s.r.o. celkové rekonstrukce nebo částečné opravy kompenzačních rozvaděčů, kde používá:

1) plně automatické regulátory Roederstein
2) speciální stykače pro spínání kondenzátorů Benedikt Jager
3) suché ekologicky nezávadné kondenzátory Elektronicon
4) ochranné tlumivky laděné na 189 Hz
5) výkonové pojistky S3PB00 nebo odpínače LTL

Ochranné tlumivky
Se vzrůstajícím nárůstem spotřebičů s nelineární charakteristikou, tj. pohony s řízenými usměrňovači, frekčenční měniče, středofrekvenční pece, svařovací stroje atd. (tyto spotřebiče jsou zdrojem tzv. vyšších harmonických) dochází k četným poruchám spínacích přístrojů, rezonančním jevům, k zhoršování kvality el. energie a přídavným ztrátám. Rezonanční jevy způsobují přetížení kompenzačních kondenzátorů napětím i proudem, negativně působí na činnost nadproudových ochran a ruší činnost výpočetní, automatizační a telekomunikační techniky. K zamezení těchto jevů se v kom. zařízení používají ochranné tlumivky, které se vřazují před kondenzátorové baterie, tím vytvoříme sériový rezonanční obvod, který je naladěn na příslušné harmonické vyskytované v dané síti.

Tyto tlumivky jsou vyráběny v jednofázovém a třífázovém provedení, vzduchem chlazené se železným jádrem, standartně laděné na 189 Hz, na přání možno naladit i na jiné frekvence.

Analýza sítě rozvodových soustav
Firma Energo LaR s. r. o. nabízí všem odběratelům el. energie kompletní analýzu sítě, pomocí analyzátoru sítě FFT Printer, který přímo měří a vypočítává parametry sítě. Hodnoty jsou zobrazeny přímo na displeji nebo vytištěny vestavěnou tiskárnou a je možné přes paměťovou kartu tyto hodnoty dále pomocí speciálního softwaru dále zpracovávat na PC.

Pomocí analyzátoru provádíme:
1) měření činnosti kompenzačního zařízení
2) měření výskytu vyšších harmonických (až do 20-té harmonické)
3) měření celkového odběru odběratele (napětí, proud, frekvenci, účiník, činný výkon, zdánlivý výkon, jalový výkon, harmonické zkreslení U a I)
4) měření pro optimalizaci 1/4 hodinového maxima /od 1 hod. do 2 týdnů
5) měření jalové a činné elektrické práce

Na základě měření jsme schopni navrhnout, dodat a instalovat:
a) vhodné kompenzační zařízení, tj. požadovaný výkon, velikost jednotlivých stupňů, spínání - stykačové nebo tyristorové
b) vhodné filtrační kompenzační zařízení, tj. kompenzační zařízení k odsávání vyšších harmonických
c) vhodnou optimalizaci spotřeby el. energie a hlídač 1/4 maxima, tj. snížení nákladů za el. energii vlivem regulace, sledování odběrů W, VAr, cos Fí, kWh, kWArh, s případným návrhem výhodnější sazby pro odběratele
d) rekonstrukce kom. rozvaděčů nebo částečně opravy, tj. výměny regulátorů RQ5 a WOR, výměny špatných kondenzátorů, stykačů, pojistek a jiné opravy rozvaděčů

Kontakt

ENERGO LaR s.r.o

Obchodní oddělení a technické požadavky

Nádražní 1600,
516 01 Rychnov nad Kněžnou


mobil: +420 731 611 807
e-mail: holcova@energolar.cz
e-mail: lunka@energolar.cz

ENERGO LaR s.r.o

Oddělení fakturace

Javornická 1501,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel./fax: +420 494 534 076
mobil: +420 602 155 197
e-mail: nucova@energolar.cz
e-mail: andrysova@energolar.cz

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies